Tabung Dana Pendidikan Kebajikan

Tabung Dana Pendidikan dan Kebajikan Yayasan ABADA telah mendapat kelulusan daripada Kementerian Kewangan Malaysia di bawah Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDN):

Rujukan LHDN

Potongan di bawah Subseksyen 44(6) Akta Cukai Pendapatan 1967

No Rujukan LHDN: LHDN 01/35/42/51/179-6-7323

Dengan kelulusan ini, setiap sumbangan tuan/puan kepada Institusi ini boleh menikmati potongan cukai pendapatan individu sehingga maksimum 7% daripada pendapatan agregat tuan/puan yang membayar cukai kepada LHDN.

Kepada pihak korporat atau syarikat, sumbangan tuan/puan kepada pihak Institusi ini amatlah dialu-alukan sebagai tanggungjawab sosial korporat (CSR) membantu Institusi Pendidikan dan Kebajikan.

Matlamat Dana Pendidikan dan Kebajikan

  • Membantu masyarakat untuk meringankan kesusahan di kalangan warganegara Malaysia yang amat memerlukan bantuan.
  • Membantu membangun Institusi Pendidikan, pembaikan atau penyelenggaraan yang akan digunakan semata-mata bagi maksud ibadah atau kemajuan dan perkembangan Agama Islam.
  • Meninggikan taraf pendidikan Islam, Bahasa Arab dan Al-Quran peringkat rendah, menengah dan tinggi kepada semua lapisan masyarakat yang memerlukan.
  • Pemberian sesuatu biasiswa atau hadiah untuk individu bagi kerja-kerja pelajaran atau kerja-kerja penyelidikan dalam sesebuah Institusi di Malaysia.

Segala sumbangan amal jariah dan wakaf yang disalurkan oleh Tan Sri/Puan Sri/Dato’/Datin/Tuan/Puan yang merupakan Ahli Tabarru’ ABADA selama ini sejak tahun 1996 hingga sekarang telah melahirkan lebih 500 pelajar Al-Hafiz menjadi Imam dan Guru.

Semua ini memerlukan sumbangan dan bantuan berterusan masyarakat prihatin bagi menyiapkan beberapa kemudahan yang diperlukan segera untuk menjalankan program dan aktiviti yang dirancang.

Semoga usaha ini diberkati dan mendapat pertolongan dari yang Maha Esa.