PENGAJIAN TAHFIZ AL-QURAN

Sijil Tahfiz, Pengajian Islam & Bahasa Arab

Program Sijil Tahfiz Al-Quran merupakan pengajian peringkat pertama sebelum program Sijil Syahadah Al-Quran. Tempat adalah terhad dan proses saringan temuduga akan dilaksanakan terlebih dahulu untuk calon yang benar-benar layak.

Kelayakan

 1. Lelaki sahaja.
 2. Berumur 12,13 atau 14 tahun.
 3. Boleh membaca Al-Quran dengan baik (lulus temuduga).
 4. Mempunyai minat dan komitmen yang tinggi untuk menghafaz Al-Quran.
 5. Tidak merokok dan berakhlak mulia.
 6. Sanggup mematuhi segala peraturan Institut.

* Pelajar anak yatim atau miskin akan diberikan pendidikan percuma.

Saringan

 • Setiap pelajar perlu hadir sesi temuduga (Al-Quran/Tajwid/Fardhu Ain)
 • Tarikh temuduga akan dimaklumkan kemudian.
 • Hanya yang lulus temuduga dan memenuhi syarat yang akan ditawarkan masuk.

Sukatan Pengajian

 • Mengikut Sukatan Al-Azhari
 • Hafal 30 Juzuj Al-Quran
 • Kelas Fardhu Ain dan Bahasa Arab.
 • Pengajian Umumi Kitab-kitab Agama.

Tempoh Pengajian

Tempoh pengajian adalah selama 3 tahun.

Pencapaian

Sejak ditubuhkan Institut ABADA telah berjaya melahirkan Imam-imam serta profesional yang menghafal 30 juzuk Al-Quran. Pelajar Institut ini telah beberapa kali memenangi Musabaqah Tahfiz Al-Quran Peringkat Negeri dan Kebangsaan.